Mattias Göransson är sedan 2001 på heltid verksam i Mannheimer Swartlings grupp för Tvistlösning. Han arbetar med alla typer av tvister, från investeringstvister och internationella skiljeförfaranden, utan anknytning till Sverige, till rent nationella tvister, i såväl skiljeförfarande som allmän domstol, förvaltningsdomstol och specialdomstol. Mattias Göransson anlitas även regelbundet som skiljeman i såväl svenska som internationella skiljeförfaranden.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2009-
 • Biträdande jurist, Herbert Smith, Paris, 2005-2006
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2001-2008
 • Doktorandstudier avtalsrätt, Stockholms universitet, 1999-2000
 • Forskningsassistent, Property Rights in Sweden - A Law and Economics Perspective, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), 1999-2001
 • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt 1998-1999
 • Amanuens, Stockholms universitet, 1995-1997

         Läraruppdrag:

En stor mängd föreläsnings- och läraruppdrag, företrädelsevis inom kommersiell rätt och process- och skiljemannarätt, på bl a Stockholms universitet och Handelshögskolan, och för Advokatsamfundet, från 1996 och framåt.

Utbildning

 • Training course for Arbitrators (Swedish Arbitration Association (SAA), 2011)
 • Jur kand (Stockholms universitet, 1998)
 • Internationell och komparativ rätt (Université de Rouen, France, 1995)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2005
 • Ledamot i Svenska ICC:s Referensgrupp Skiljedom
 • Ledamot av ICC:s skiljedomskommission, Paris

Verksamhetsgrupp

Mattias Göransson

Partner

Mattias Göransson är sedan 2001 på heltid verksam i Mannheimer Swartlings grupp för Tvistlösning. Han arbetar med alla typer av tvister, från investeringstvister och internationella skiljeförfaranden, utan anknytning till Sverige, till rent nationella tvister, i såväl skiljeförfarande som allmän domstol, förvaltningsdomstol och specialdomstol. Mattias Göransson anlitas även regelbundet som skiljeman i såväl svenska som internationella skiljeförfaranden.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2009-
 • Biträdande jurist, Herbert Smith, Paris, 2005-2006
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2001-2008
 • Doktorandstudier avtalsrätt, Stockholms universitet, 1999-2000
 • Forskningsassistent, Property Rights in Sweden - A Law and Economics Perspective, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), 1999-2001
 • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt 1998-1999
 • Amanuens, Stockholms universitet, 1995-1997

         Läraruppdrag:

En stor mängd föreläsnings- och läraruppdrag, företrädelsevis inom kommersiell rätt och process- och skiljemannarätt, på bl a Stockholms universitet och Handelshögskolan, och för Advokatsamfundet, från 1996 och framåt.

Utbildning

 • Training course for Arbitrators (Swedish Arbitration Association (SAA), 2011)
 • Jur kand (Stockholms universitet, 1998)
 • Internationell och komparativ rätt (Université de Rouen, France, 1995)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2005
 • Ledamot i Svenska ICC:s Referensgrupp Skiljedom
 • Ledamot av ICC:s skiljedomskommission, Paris