Utbildning

  • Jur kand (Stockholms universitet, 2011) 
  • University of Groningen, 2010-2011

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2016

Malin Lönnqvist

Associate

Utbildning

  • Jur kand (Stockholms universitet, 2011) 
  • University of Groningen, 2010-2011

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2016