Magnus Kindstrand har från tidigare verksamhet i Mannheimer Swartling och dess föregångare en affärsjuridisk bakgrund men är sedan lång tid verksam med främst generationsskiftesfrågor med särskild inriktning på fideikommiss och jordegendomar. Han har erfarenhet av större boutredningar med svensk eller internationell anknytning och därmed sammanhängande arvsrättsliga frågor. Magnus Kindstrand är styrelseledamot i bl.a. familjeägda aktiebolag som äger eller driver större jord- och skogsbruk.

- Fideikommiss
- Generationsskiften
- Svensk och internationell arvs- och gåvorätt
- Boutredningsman
- Stiftelser
- Kulturegendomsrätt

Erfarenhet

 • Advokat i kontorsgemenskap med Mannheimer Swartling, 2013-
 • Konsult, Mannheimer Swartling, 2008-2012
 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1990-2008
 • Delägare, Carl Swartling Advokatbyrå, 1976-1990
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1974-1976
 • Biträdande jurist, Wetter & Swartling Advokatbyrå, 1970-1974
 • Amanuens åt dekanus vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 1968-1969

Utbildning

 • D.E.S Europ (Centre Européen Universitaire de Nancy, Frankrike, 1971)
 • Jur kand (Uppsala universitet, 1969)
 • Fil kand (Uppsala universitet, 1965)

Språk

 • Svenska
 • Engelska 
 • Franska
 • Sveriges advokatsamfund, 1975
 • International Bar Association

Magnus Kindstrand

Advokat i kontorsgemenskap med Mannheimer Swartling

Magnus Kindstrand har från tidigare verksamhet i Mannheimer Swartling och dess föregångare en affärsjuridisk bakgrund men är sedan lång tid verksam med främst generationsskiftesfrågor med särskild inriktning på fideikommiss och jordegendomar. Han har erfarenhet av större boutredningar med svensk eller internationell anknytning och därmed sammanhängande arvsrättsliga frågor. Magnus Kindstrand är styrelseledamot i bl.a. familjeägda aktiebolag som äger eller driver större jord- och skogsbruk.

- Fideikommiss
- Generationsskiften
- Svensk och internationell arvs- och gåvorätt
- Boutredningsman
- Stiftelser
- Kulturegendomsrätt

Erfarenhet

 • Advokat i kontorsgemenskap med Mannheimer Swartling, 2013-
 • Konsult, Mannheimer Swartling, 2008-2012
 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1990-2008
 • Delägare, Carl Swartling Advokatbyrå, 1976-1990
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1974-1976
 • Biträdande jurist, Wetter & Swartling Advokatbyrå, 1970-1974
 • Amanuens åt dekanus vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 1968-1969

Utbildning

 • D.E.S Europ (Centre Européen Universitaire de Nancy, Frankrike, 1971)
 • Jur kand (Uppsala universitet, 1969)
 • Fil kand (Uppsala universitet, 1965)

Språk

 • Svenska
 • Engelska 
 • Franska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1975
 • International Bar Association