Utbildning

  • Jur kand (Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2011)
  • Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, 2009-2009 

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2014

Johan Sundqvist

Associate

Utbildning

  • Jur kand (Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2011)
  • Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, 2009-2009 

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2014