Hans Andréasson är medlem i verksamhetsgrupperna IT, telekom och teknologi, Corporate Commercial, fonder och investeringar, företagsöverlåtelser (M&A) och industri. Hans har omfattande erfarenhet av företagsöverlåtelser, joint venture och outsourcingtransaktioner, samt av minoritetsinvesteringar. Hans är vidare ordförande för Mannheimer Swartlings energigrupp och har varit aktiv inom området sedan 1990-talet. Hans har representerat en mängd olika aktörer inom den offentliga och privata sektorn inom områden såsom förvärv, avyttringar och omstruktureringar. Hans sitter även med i flera bolagsstyrelser.

Erfarenhet

 • Consultant, Mannheimer Swartling, 2016-
 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2001-2016
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1994-2000
 • Tingstjänstgöring, 1992-1994

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 1992)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 1997

Hans Andréasson

Consultant

Hans Andréasson är medlem i verksamhetsgrupperna IT, telekom och teknologi, Corporate Commercial, fonder och investeringar, företagsöverlåtelser (M&A) och industri. Hans har omfattande erfarenhet av företagsöverlåtelser, joint venture och outsourcingtransaktioner, samt av minoritetsinvesteringar. Hans är vidare ordförande för Mannheimer Swartlings energigrupp och har varit aktiv inom området sedan 1990-talet. Hans har representerat en mängd olika aktörer inom den offentliga och privata sektorn inom områden såsom förvärv, avyttringar och omstruktureringar. Hans sitter även med i flera bolagsstyrelser.

Erfarenhet

 • Consultant, Mannheimer Swartling, 2016-
 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2001-2016
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1994-2000
 • Tingstjänstgöring, 1992-1994

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 1992)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1997