Utbildning

  • Jur kand (Göteborgs universitet, 2011)
  • University of Glasgow, School of Law, 2010

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska

Carolina Käck

Associate

Utbildning

  • Jur kand (Göteborgs universitet, 2011)
  • University of Glasgow, School of Law, 2010

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska