Erfarenhet

 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2011-

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 2012)
 • University of Edinburgh, 2010

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • "Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser om skatteflykt i fråga om kupongskatt", Skattenytt 2015, s. 839-846
 • "Kommentar till Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende uthyrning av lokal till popup-butiker", Svensk Skattetidning nr. 4, 2015, s. 403-407 (medförfattare)
 • "HFD om artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet", Skattenytt 2012, s. 626-631

Verksamhetsgrupp

Carl Lindberg

Senior Associate

Erfarenhet

 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2011-

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 2012)
 • University of Edinburgh, 2010

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • "Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser om skatteflykt i fråga om kupongskatt", Skattenytt 2015, s. 839-846
 • "Kommentar till Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende uthyrning av lokal till popup-butiker", Svensk Skattetidning nr. 4, 2015, s. 403-407 (medförfattare)
 • "HFD om artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet", Skattenytt 2012, s. 626-631