Bo Hansson är ansvarig för byråns miljörättsgrupp i Öresundsregionen och leder miljörättsgruppens utvecklingsarbete avseende tjänster på hållbarhetsområdet. Han har mångårig erfarenhet och specialistkompetens inom miljöprövningar avseende vatten- respektive miljöfarlig verksamhet, inkluderande skadereglering, med särskild branschkunskap inom förnyelsebar energi, strålsäkerhet, stålindustri, stenmaterial, cement och betong samt kemikalier för industri och jordbruk.

Bland större pågående uppdrag kan nämnas prövningarna avseende slutförvaret av det svenska kärnavfallet, av omregleringen av Mälaren (ombyggnationen av Slussen) samt av spallationsanläggningen ESS i Lund.

Ett annat uppdrag av intresse behandlar frågan om det är förenligt med REACH med den straffbelagda skyldigheten att till produktregistret anmäla införsel till Sverige av kemiska produkter. HD har meddelat prövningstillstånd och hänskjutit frågan till EU-domstolen.

 • Rankad som ”Leading Individual” inom Environment i The Legal 500 2012, 2013, 2014 och 2015
 • Rankad som “Leader in the field” i “The International Who’s Who of Environment Lawyers 2013”, av “Who’s Who Legal”.
 • Rankad som ”Leading” inom Environment i PLC Which lawyer 2009.
 • Highly Recommended i Environment, The law and leading lawyers Worldvide 2007/08, Practical Law Company.
 • Omnämnd i Legal 500 2008.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2007-
 • Delägare, Advokatfirman Lindahl, 2000-2007
 • Biträdande jurist Advokatfirman Wagenius & Partners respektive Advokatfirman Lindahl, 1998-2000
 • Förbundsjurist, LRF Juridiska byrån, 1992-1998
 • Fiskalstjänstgöring, 1989-1992
 • Tingstjänstgöring, 1987-1989

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1986)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2000
 • Styrelseledamot i Vindkraftens Investerare och Projektörer ekonomisk förening respektive Svensk Vindenergi ekonomisk förening (2005-2011)
 • Förordnad som expert i Miljöprocessutredningen
 • Författare till advokatsamfundets remissyttrande över Kemikalieinspektionens rapport Produktval, substitution och tillsyn
 • Författare till advokatsamfundets remissyttrande öcer SOU 2005:13, Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
 • Undervisat tre årskullar blivande lantmätare vid Lunds Tekniska Högskola i arrenderätt
 • Förordnad som expert till Weihai Municipal Government, Kina
 • Författare till SOU 2010:91, Planering på djupet - fysisk planering av havet

Bo Hansson

Partner

Bo Hansson är ansvarig för byråns miljörättsgrupp i Öresundsregionen och leder miljörättsgruppens utvecklingsarbete avseende tjänster på hållbarhetsområdet. Han har mångårig erfarenhet och specialistkompetens inom miljöprövningar avseende vatten- respektive miljöfarlig verksamhet, inkluderande skadereglering, med särskild branschkunskap inom förnyelsebar energi, strålsäkerhet, stålindustri, stenmaterial, cement och betong samt kemikalier för industri och jordbruk.

Bland större pågående uppdrag kan nämnas prövningarna avseende slutförvaret av det svenska kärnavfallet, av omregleringen av Mälaren (ombyggnationen av Slussen) samt av spallationsanläggningen ESS i Lund.

Ett annat uppdrag av intresse behandlar frågan om det är förenligt med REACH med den straffbelagda skyldigheten att till produktregistret anmäla införsel till Sverige av kemiska produkter. HD har meddelat prövningstillstånd och hänskjutit frågan till EU-domstolen.

Utmärkelser

 • Rankad som ”Leading Individual” inom Environment i The Legal 500 2012, 2013, 2014 och 2015
 • Rankad som “Leader in the field” i “The International Who’s Who of Environment Lawyers 2013”, av “Who’s Who Legal”.
 • Rankad som ”Leading” inom Environment i PLC Which lawyer 2009.
 • Highly Recommended i Environment, The law and leading lawyers Worldvide 2007/08, Practical Law Company.
 • Omnämnd i Legal 500 2008.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2007-
 • Delägare, Advokatfirman Lindahl, 2000-2007
 • Biträdande jurist Advokatfirman Wagenius & Partners respektive Advokatfirman Lindahl, 1998-2000
 • Förbundsjurist, LRF Juridiska byrån, 1992-1998
 • Fiskalstjänstgöring, 1989-1992
 • Tingstjänstgöring, 1987-1989

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1986)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2000
 • Styrelseledamot i Vindkraftens Investerare och Projektörer ekonomisk förening respektive Svensk Vindenergi ekonomisk förening (2005-2011)
 • Förordnad som expert i Miljöprocessutredningen
 • Författare till advokatsamfundets remissyttrande över Kemikalieinspektionens rapport Produktval, substitution och tillsyn
 • Författare till advokatsamfundets remissyttrande öcer SOU 2005:13, Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
 • Undervisat tre årskullar blivande lantmätare vid Lunds Tekniska Högskola i arrenderätt
 • Förordnad som expert till Weihai Municipal Government, Kina
 • Författare till SOU 2010:91, Planering på djupet - fysisk planering av havet