Biörn Riese är medlem i byråns Corporate Sustainability & Risk Management-, M&A- samt Corporate Commercial-grupper och var tidigare ordförande i de två sistnämnda. Biörn har i över tre decennier biträtt klienter från offentlig och privat sektor verksamma inom en rad branscher med svensk och internationell affärsjuridisk rådgivning avseende bl.a. transaktioner, omstruktureringar, utredningar, bolagsstyrning, krishantering och regelefterlevnad. Som en del av sin verksamhet lämnar Biörn Riese ofta råd till styrelser om skyldigheter och ansvar. Han är också en flitig talare vid seminarier och kurser som rör ledning av advokatbyråer, företagsöverlåtelser, företagsetik, hållbarhet, utredningar samt krishantering. Under åren 2002-2015 var Biörn ordförande i Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

 • Rankad som “Star Individual” inom Corporate/M&A i Chambers Global/Europe 2015

  Biörn Riese “really is a star individual. He is the person to go to if you find yourself with a complicated issue," say impressed interviewees. Others add: “He offers the broad picture and in-depth knowledge. He has a grip on anything that might arise.”

  The “spectacular” Biörn Riese has a strong reputation among Swedish corporates, who highlight his business sense and dedication. “He focuses on the deal and clearly loves his job,” reports a client.
 • Rankad som “Leading individual” inom M&A och Corporate and commercial i Legal 500 2015

  “…key figure in a huge team, ‘one of the best M&A lawyers in Sweden’ and ‘incredibly impressive’.”
 • Rankad som “Leading Lawyer” inom M&A, Restructuring and insolvency och Technology and telecommunications i IFLR1000 2015
 • Rankad i “Band 2” inom TMT: Information Technology och i “Band 2” inom TMT: Telecommunications i Chambers Europe 2015.

  According to sources, Biörn Riese is “an icon in Sweden. He is one of the most influential individuals at the firm and has a unique, cutting-edge profile.” Clients value his “experience, skill in negotiations and detailed knowledge of the industry.” He is recognised for his wide range of experience, covering both IT and telecoms. 

  Biörn Riese assists telecoms operators with a range of issues, including M&A. Peers describe him as a “fantastic lawyer” with “a good reputation for high-end work.”
 • Advokatsamfundets pris för framstående gärningar inom advokatyrket 2013

  Biörn Riese är den förste advokat specialiserad på affärsjuridik som får priset. Enligt motiveringen har hans insatser ”tydliggjort affärsjuridikens betydelse i ett komplicerat samhälle”.
 • “Årets affärsjurist” i Klientbarometern 2011, 2012 och 2014 genomförd av BG Research

Erfarenhet

 • Senior Adviser, Mannheimer Swartling, 2015-
 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1990- 2015
 • Delägare, Carl Swartling Advokatbyrå, 1989-1990
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1984-1988
 • Biträdande jurist, Åbjörnsson & Rausing Advokatbyrå, 1982-1983
 • Tingstjänstgöring, 1980-1982

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 1978)
 • Civ ek (Stockholms universitet, 1980)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 1985
 • International Bar Association
 • Min Stora Dag, styrelsemedlem 2013 -
 • International Bar Association (IBA) Law Firm Management Committee, kassör 2014-
 • Institutet Mot Mutor (IMM), styrelsemedlem 2015 -
 • American Chamber of Commerce in Sweden styrelsemedlem 2015 -
 • Axis Aktiebolag, styrelseordförande 2015-

Biörn Riese

Senior Adviser

Biörn Riese är medlem i byråns Corporate Sustainability & Risk Management-, M&A- samt Corporate Commercial-grupper och var tidigare ordförande i de två sistnämnda. Biörn har i över tre decennier biträtt klienter från offentlig och privat sektor verksamma inom en rad branscher med svensk och internationell affärsjuridisk rådgivning avseende bl.a. transaktioner, omstruktureringar, utredningar, bolagsstyrning, krishantering och regelefterlevnad. Som en del av sin verksamhet lämnar Biörn Riese ofta råd till styrelser om skyldigheter och ansvar. Han är också en flitig talare vid seminarier och kurser som rör ledning av advokatbyråer, företagsöverlåtelser, företagsetik, hållbarhet, utredningar samt krishantering. Under åren 2002-2015 var Biörn ordförande i Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Utmärkelser

 • Rankad som “Star Individual” inom Corporate/M&A i Chambers Global/Europe 2015

  Biörn Riese “really is a star individual. He is the person to go to if you find yourself with a complicated issue," say impressed interviewees. Others add: “He offers the broad picture and in-depth knowledge. He has a grip on anything that might arise.”

  The “spectacular” Biörn Riese has a strong reputation among Swedish corporates, who highlight his business sense and dedication. “He focuses on the deal and clearly loves his job,” reports a client.
 • Rankad som “Leading individual” inom M&A och Corporate and commercial i Legal 500 2015

  “…key figure in a huge team, ‘one of the best M&A lawyers in Sweden’ and ‘incredibly impressive’.”
 • Rankad som “Leading Lawyer” inom M&A, Restructuring and insolvency och Technology and telecommunications i IFLR1000 2015
 • Rankad i “Band 2” inom TMT: Information Technology och i “Band 2” inom TMT: Telecommunications i Chambers Europe 2015.

  According to sources, Biörn Riese is “an icon in Sweden. He is one of the most influential individuals at the firm and has a unique, cutting-edge profile.” Clients value his “experience, skill in negotiations and detailed knowledge of the industry.” He is recognised for his wide range of experience, covering both IT and telecoms. 

  Biörn Riese assists telecoms operators with a range of issues, including M&A. Peers describe him as a “fantastic lawyer” with “a good reputation for high-end work.”
 • Advokatsamfundets pris för framstående gärningar inom advokatyrket 2013

  Biörn Riese är den förste advokat specialiserad på affärsjuridik som får priset. Enligt motiveringen har hans insatser ”tydliggjort affärsjuridikens betydelse i ett komplicerat samhälle”.
 • “Årets affärsjurist” i Klientbarometern 2011, 2012 och 2014 genomförd av BG Research

Erfarenhet

 • Senior Adviser, Mannheimer Swartling, 2015-
 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1990- 2015
 • Delägare, Carl Swartling Advokatbyrå, 1989-1990
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1984-1988
 • Biträdande jurist, Åbjörnsson & Rausing Advokatbyrå, 1982-1983
 • Tingstjänstgöring, 1980-1982

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 1978)
 • Civ ek (Stockholms universitet, 1980)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1985
 • International Bar Association
 • Min Stora Dag, styrelsemedlem 2013 -
 • International Bar Association (IBA) Law Firm Management Committee, kassör 2014-
 • Institutet Mot Mutor (IMM), styrelsemedlem 2015 -
 • American Chamber of Commerce in Sweden styrelsemedlem 2015 -
 • Axis Aktiebolag, styrelseordförande 2015-