Annika von La Chevallerie är ansvarig för byråns verksamhetsgrupp för energi- och miljö i Tyskland och är rådgivare åt skandinaviska och internationella företag, finansiella institutioner och organisationer. Hon har många års erfarenhet av rådgivning inom energisektorn såsom investeringar i förnybar energi, energiförsörjning (el, gas och fjärrvärme), handel med utsläppsrätter samt kombinerad värme- och energieffektivisering. Inom miljörätten är Annika von La Chevallerie rådgivare i frågor om industriutsläpp samt i vatten- och avfallsrättsliga frågor. En betydande del av hennes arbete består också av miljöriskhantering i samband med transaktioner, t.ex. förorenad mark,  behov av förnyade tillstånd och ersättning för miljöskador. Därutöver arbetar Annika von La Chevallerie med tvistlösning och skiljeförfaranden.

 • Who's Who Legal: Germany - Listed among Leading Environment lawyers 2013, 2014 and 2015. Mannheimer Swartling Advokatbyrå fields the "fabulous" Annika von La Chevallerie to this section. She is head of the firm´s environment and energy practice and is especially "well known" for her work with Scandinavian companies.

 

Erfarenhet

 • Counsel, Mannheimer Swartling, 2009-
 • Senior Associate för Energi, Infrastruktur- och Klimatsäkerhet, Advokatfirman Schnutenhaus & Kollegen, Berlin, 2005-2008
 • Lärare för miljörätt, Industri- och Handelskammaren, Berlin, 2001-2005
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling (Berlin och Stockholm), 2000-2005

Utbildning

 • 2. Staatsexamen (Kammergericht Berlin), 1999
 • Referendariat (Berlin, Barcelona), 1997-1999
 • LL.M. (University College London), 1996-1997
 • 1. Staatsexamen, Berlin, 1996
 • Humboldt-Universität, Berlin, 1993-1996
 • Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, 1991-1993

Språk

 • Tyska
 • Engelska
 • Svenska
 • AIJA International Association of Young Lawyers
 • DJB Deutscher Juristinnenbund

Verksamhetsgrupp

Annika von La Chevallerie

Counsel, Rechtsanwältin

Annika von La Chevallerie är ansvarig för byråns verksamhetsgrupp för energi- och miljö i Tyskland och är rådgivare åt skandinaviska och internationella företag, finansiella institutioner och organisationer. Hon har många års erfarenhet av rådgivning inom energisektorn såsom investeringar i förnybar energi, energiförsörjning (el, gas och fjärrvärme), handel med utsläppsrätter samt kombinerad värme- och energieffektivisering. Inom miljörätten är Annika von La Chevallerie rådgivare i frågor om industriutsläpp samt i vatten- och avfallsrättsliga frågor. En betydande del av hennes arbete består också av miljöriskhantering i samband med transaktioner, t.ex. förorenad mark,  behov av förnyade tillstånd och ersättning för miljöskador. Därutöver arbetar Annika von La Chevallerie med tvistlösning och skiljeförfaranden.

Utmärkelser

 • Who's Who Legal: Germany - Listed among Leading Environment lawyers 2013, 2014 and 2015. Mannheimer Swartling Advokatbyrå fields the "fabulous" Annika von La Chevallerie to this section. She is head of the firm´s environment and energy practice and is especially "well known" for her work with Scandinavian companies.

 

Erfarenhet

 • Counsel, Mannheimer Swartling, 2009-
 • Senior Associate för Energi, Infrastruktur- och Klimatsäkerhet, Advokatfirman Schnutenhaus & Kollegen, Berlin, 2005-2008
 • Lärare för miljörätt, Industri- och Handelskammaren, Berlin, 2001-2005
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling (Berlin och Stockholm), 2000-2005

Utbildning

 • 2. Staatsexamen (Kammergericht Berlin), 1999
 • Referendariat (Berlin, Barcelona), 1997-1999
 • LL.M. (University College London), 1996-1997
 • 1. Staatsexamen, Berlin, 1996
 • Humboldt-Universität, Berlin, 1993-1996
 • Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, 1991-1993

Språk

 • Tyska
 • Engelska
 • Svenska

Medlemskap

 • AIJA International Association of Young Lawyers
 • DJB Deutscher Juristinnenbund