SupportMarknad och kommunikation

Marknad och kommunikation

Marknads- och kommunikationsavdelningen ansvarar för byråns marknadskommunikation med målet att bibehålla och utveckla Mannheimer Swartlings varumärke. Avdelningen arbetar också aktivt med interna kommunikationsfrågor.

Chef för Marknads-och kommunikationsavdelningen är Helena Sjöholm.