KARRIÄRJuniorassistent

JuniorassistentStarta din karriär hos oss

Som juniorassistent på byrån ingår du i det administrativa supportteamet vars uppdrag är att underlätta för delägare och jurister avseende administrativa sysslor. Du har ett tätt samarbete med andra juniorassistenter och administrativa koordinatorer för ett optimalt flöde och en effektiv och flexibel support.

Som juniorassistent har du en mentor under hela din tid på byrån. Mentorn är en administrativ koordinator som arbetsleder, coachar och fungerar som stöd. Den första tiden har du också en fadder i form av en annan juniorassistent vars uppgift är att finnas till hands samt ansvara för upplärning.

Vanligtvis börjar juniorassistenten direkt efter gymnasiet och jobbar hos oss i ett till två år. De allra flesta som söker jobbet vill testa på arbetslivet innan fortsatta studier. Det är inte ovanligt att våra juniorassistenter själva har siktet på att bli jurister och ser detta som en möjlighet att få en inblick i en juridisk verksamhet.

Förutom en gymnasieutbildning (det behöver inte vara en juridisk inriktning) kräver vi inga förkunskaper av dig som arbetar som juniorassistent hos oss. Väl på plats kommer du att få all utbildning som du behöver i din vardag på Mannheimer Swartling.

Du kommer bland annat att få grundläggande utbildning i Office-paketet, dvs. Word, Excel och Powerpoint. Vi har även regelbundna utbildningspass där vi slipar våra kunskaper i dessa program.

Du kommer också att få genomgångar i våra interna mallar, system och externa databaser. Utbildningarna är både lärarledda och via e-learning. 

Som juniorassistent får du ta eget ansvar och ofta själv strukturera och planera uppgifterna utifrån juristens instruktioner.

Uppgifterna kan skilja sig mellan juniorassistenterna beroende på juridiskt verksamhetsområde. Nedan är exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma:

•  Utskrifter, kopiering och skanning

•  Budhantering

•  Informationssökning

•  Upprätta pärmar

•  Dokumenthantering i Office-paketet

•  Kontakt med myndigheter

•  Arkivering

•  Upprättande av utläggsräkningar samt redovisning av kvitton

•  Boka, planera och administrera interna och externa möten

•  Hjälpa till administrativt och praktiskt vid event

•  Ansvara för och sköta den dagliga tillsynen av skrivare och kopieringsmaskiner