IntervjuLucas Jonsson

Lucas Jonsson, delägare och medlem av byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser.

Att vara stationerad utomlands ställer höga krav på eget driv och egna initiativ. Här i Kina är vi en nischad och därmed förhållandevis liten aktör på en jättemarknad. Samtidigt är vårt varumärke otroligt starkt, vilket öppnar för spännande affärer och nya möjligheter.

Att vara stationerad utomlands ställer höga krav på eget driv och egna initiativ.

Eftersom vi befinner oss fysiskt sett långt från många av våra kollegor är det väldigt viktigt att vara i ständig kontakt med och odla goda relationer med kollegorna runt om på byrån. Vårt team i Kina har stort utbyte med våra kollegor på alla våra kontor och samarbetar också nära med byråns specialister inom olika verksamhetsgrenar. Det är viktigt att regelbundet träffa kollegorna ansikte mot ansikte – och vi gläds åt de tillfällen vi ses på byråtillställningar eller när de reser hit i ärenden eller för konferenser.

Kina är ibland utmanande legalt sett med starkt myndighetsstyre och ett annorlunda rättssystem. Samtidigt är mycket oerhört modernt. Shanghai är som New York gånger tre. Här finns ett jätteutbud av allt. Tiden sedan jag kom hit förra hösten efter elva år på byrån i Sverige och i just New York har varit enormt lärorik. Det har varit och är ständigt utmanande, spännande – och roligt.