IntervjuIsabella Ramsay

 

 

 

 

 

 

Isabella Ramsay, delägare och medlem av byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser.

Jag kom direkt till byrån från studier i Helsingfors. Första tiden här var fantastisk. Jobbet var intensivt och utvecklingskurvan otroligt brant, men vi hade roligt också och jag uppskattade samvaron med mina trevliga och duktiga kollegor. Jag fick åka till New York för secondment och studier efter ett par år. Jag får nog erkänna att jag redan då drömde om att kunna blir delägare här, även om det kanske var ohälsosamt tidigt.

 Jag kan inte påstå att det inte skulle ha varit en stor utmaning att få ihop livet med små barn och ett krävande jobb, men jag har alltid känt ett starkt stöd från byrån. 

Efter fyra intensiva år på byrån fick jag två barn i tät följd.  Jag kan inte påstå att det inte skulle ha varit en stor utmaning att få ihop livet med små barn och ett krävande jobb, men jag har alltid känt ett starkt stöd från byrån. Och även om jag ibland omprövade mitt mål kom jag alltid fram till att det var det här jag ville göra. Jag är dessutom en tävlingsmänniska som gillar utmaningar. Nästa utmanande period kom då jag prövades för delägarskap. Jag började tvivla på mig själv och om jag skulle duga – och vad jag skulle göra om jag inte accepterades.

Men jag är glad att jag bet ihop. Idag känner jag stor tillfredsställelse över mitt karriärval och trivs fantastiskt bra på byrån. En lärdom är att man måste drivas av en stark vilja – och ha förmåga att se ljuset i tunneln även när det är tufft.