Att jobba som jurist hos ossFrån tvistlösning och konkurrensrätt till flytt av Kiruna

Vi bistår våra klienter när de förvärvar. Vi hjälper dem att lösa tvister och att finansiera sin verksamhet. Vi bistår i EU- och miljörättsliga frågor och med rådgivning när fastigheter är inblandade. Vi arbetar i Sverige och internationellt. Det kan handla om Kiruna – men lika gärna om Kina. 

Vår bredd av kompetens, resurser och förmåga att verka internationellt innebär att vi anlitas i ett brett spann av uppdrag. Vi medverkar i många av de största och mest uppmärksammade affärerna. Ofta är de både spännande och komplexa. Vi bistår våra klienter med kunskap om de internationella marknader som är viktigast för deras affärer, följer dem ut i världen – och leder utländska klienter rätt i Norden. Gemensamt är att framgången bygger på lagarbete – från den stora gruppen som arbetar tvärs över kompetenser och geografi till den lilla specialistgruppen.

Som en fullservicebyrå kan vi ta ett helhetsgrepp om ett bolags eller en organisations behov av juridisk kompetens – från arbetsrätt till tvistlösning. Därmed kan vi också erbjuda dig goda förutsättningar till kompetensutveckling.

Genom våra ambitiösa utbildningsinsatser och utbildningsprogram, möjligheten till rotation mellan olika verksamhetsgrupper och senare specialisering kommer du snabbt in i arbetet. Oavsett vilken juridisk inriktning du så småningom väljer ger vi dig en unik grund för din professionella och personliga utveckling.

UtvecklingsmöjligheterVässa kompetensen viktigt för dig – och för byrån

Utbildning, rotation och secondment är några av de möjligheter som vi erbjuder våra medarbetare för att de ska vidareutvecklas som jurister och ständigt vässa sin kompetens och utöka sina kunskaper. 

Alla biträdande jurister deltar i ett utbildningsprogram, Professional Development Programme, som sträcker sig över sex år. I programmet ingår

både ämnesspecifika utbildningar samt ämnen som företagsekonomi, engelska, förhandlingsteknik, advokatetik, retorik och affärsmannaskap.

Professional Development Programme

Det kan vara svårt att välja inriktning. Därför ser vi rotation mellan olika verksamhetsgrupper inför valet av specialisering som ett viktigt led i de flesta juristers karriär på byrån. Det är en möjlighet att bredda sina juridiska kunskaper men också

ett tillfälle att utöka sitt interna och externa nätverk. Chansen att få arbeta i olika grupper ger också en mer omfattande bild och uppfattning av hela byråns arbete.

Byrån erbjuder secondment hos klient. Genom att vara utlånad av byrån och arbeta som bolagsjurist under en period får du som jurist en värdefull inblick i klientens vardag och en förståelse för klientens verksamhet.

Du får en känsla för deras utmaningar samtidigt som du utvecklar din juridiska kompetens. Det ger dig möjlighet till att vidareutvecklas och växa.

Första tiden i arbetslivet är viktig. Redan första dagen på byrån introduceras våra nyanställda i sina verksamhetsgrupper. De involveras snabbt i konkreta arbetsuppgifter i pågående projekt med klientkontakt. 

Hela tiden finns deras faddrar och mentorer där för att stötta och vägleda.

Vi samarbetar kontinuerligt över kontors- och landsgränser, vilket innebär att du arbetar i en global miljö – även till vardags. Många av våra klienter är utlandsbaserade och en stor del av arbetet bedrivs på engelska, vilket bidrar till den internationella atmosfären. 

Genom vår internationella verksamhet och närvaro kan vi även erbjuda möjligheter för dig som vill jobba utomlands under en period - antingen på våra egna kontor i Belgien, Kina, Tyskland, Ryssland, USA alternativt hos någon av våra vänbyråer eller på annat företag, till exempel på en investmentbank. 

ReportageMöt några av våra jurister

Erica Wiking HägerErica Wiking Häger, delägare och ord­förande i verksamhetsgruppen Corporate Sustainability and Risk Management.

När jag pluggade juridik i Uppsala i början av 1990-talet drömde jag om att arbeta för FN. Jag läste därför en fördjupningskurs i mänskliga rättigheter. Idag känns det oerhört tillfredsställande att kunna kombinera mitt engagemang för mänskliga rättigheter med affärsjuridiken.

Läs mer om Erica Wiking Häger

Aron SkogmanAron Skogman, biträdande jurist inom byråns grupp för Tvistlösning.

Arbetsuppgifterna i tvistlösningsgruppen ger stort utrymme för kreativitet. Inget ärende är det andra likt och man startar ofta med ett "vitt blad" som till slut ska fyllas med argument för att övertyga en domstol eller skiljenämnd om att din klient har rätt.

Läs mer om Aron Skogman

Emma NoreklintEmma Noreklint, biträdande jurist inom verksamhetsgruppen Bank och finans.

Jag läste finansrätt ett halvår i London under mina juridikstudier vid Göteborgs universitet. Eftersom jag visste att Mannheimer Swartling hade en erkänt skicklig bank- och finansgrupp sökte jag därefter sommarjobb på byrån. Jag tillfrågades då varför jag inte gick på en intervju för ett fast jobb istället – så då gjorde jag självklart det!

Läs mer om Emma Noreklint

Lucas JonssonLucas Jonsson, delägare och medlem av byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser.

Att vara stationerad utomlands ställer höga krav på eget driv och egna initiativ. Här i Kina är vi en nischad och därmed förhållandevis liten aktör på en jättemarknad. Samtidigt är vårt varumärke otroligt starkt, vilket öppnar för spännande affärer och nya möjligheter.

Läs mer om Lucas Jonsson

Adam GreeneAdam Green, delägare och medlem av byråns 
verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser.


Ytligt sett handlar vår affärsmodell om fördelning av pengar. Men den djupare innebörden är att varje enskild medarbetare  måste göra bra ifrån sig för att byrån ska nå framgång. Vi måste dessutom samarbeta för att kunna dra full nytta av den samlade kompetensen på byrån.

Läs mer om Adam Green

Isabella Ramsay, delägare och medlem av byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser.

Jag kom direkt till byrån från studier i Helsingfors. Första tiden här var fantastisk. Jobbet var intensivt och utvecklingskurvan otroligt brant, men vi hade roligt också och jag uppskattade samvaron med mina trevliga och duktiga kollegor. Jag fick åka till New York för secondment och studier efter ett par år. Jag får nog erkänna att jag redan då drömde om att kunna blir delägare här, även om det kanske var ohälsosamt tidigt.

Läs mer om Isabella Ramsay

Daniel Kim, biträdande jurist inom byråns grupp för EU- och konkurrensrätt.

Jag placerades i Bryssel direkt i samband med min anställning. Det var 2010, ett fantastiskt starkt år med många stora transaktioner som jag direkt blev inblandad i. Eftersom det är ett mindre kontor fick jag ta ett större ansvar och lärde mig oerhört mycket på kort tid. Det blev en rivstart.

Läs mer om Daniel Kim