Att jobba som jurist hos ossVi ser långsiktigt på verksamheten - och omvärlden

Vi bistår våra klienter när de förvärvar. Vi hjälper dem att lösa tvister och att finansiera sin verksamhet. Vi bistår i EU- och miljörättsliga frågor och med rådgivning när fastigheter är inblandade. Vi arbetar i Sverige och internationellt. Det kan handla om Kiruna – men lika gärna om Kina. 

Vår bredd av kompetens, resurser och förmåga att verka internationellt innebär att vi anlitas i ett brett spann av uppdrag. Vi medverkar i många av de största och mest uppmärksammade affärerna. Ofta är de både spännande och komplexa.

Som en fullservicebyrå kan vi ta ett helhetsgrepp om ett bolags eller en organisations behov av juridisk kompetens – från arbetsrätt till tvistlösning.

Genom våra ambitiösa utbildningsinsatser och utbildningsprogram, möjligheten till rotation mellan olika verksamhetsgrupper och senare specialisering kommer du snabbt in i arbetet. Oavsett vilken juridisk inriktning du så småningom väljer ger vi dig en unik grund för din professionella och personliga utveckling.

UtvecklingsmöjligheterVässa kompetensen viktigt för dig – och för byrån

Utbildning, rotation och secondment är några av de möjligheter som vi erbjuder våra jurister för att de ska vidareutvecklas som jurister och ständigt vässa sin kompetens och utöka sina kunskaper. 

Alla biträdande jurister deltar i ett utbildningsprogram, Professional Development Programme, som sträcker sig över sex år. I programmet ingår

både ämnesspecifika utbildningar samt ämnen som företagsekonomi, engelska, förhandlingsteknik, advokatetik, retorik och affärsmannaskap.

Professional Development Programme

Det kan vara svårt att välja inriktning. Därför ser vi rotation mellan olika verksamhetsgrupper inför valet av specialisering som ett viktigt led i de flesta juristers karriär på byrån. Det är en möjlighet att bredda sina juridiska kunskaper men också

ett tillfälle att utöka sitt interna och externa nätverk. Chansen att få arbeta i olika grupper ger också en mer omfattande bild och uppfattning av hela byråns arbete.

Byrån erbjuder secondment hos klient. Genom att vara utlånad av byrån och arbeta som bolagsjurist under en period får du som jurist en värdefull inblick i klientens vardag och en förståelse för klientens verksamhet.

Du får en känsla för deras utmaningar samtidigt som du utvecklar din juridiska kompetens. Det ger dig möjlighet till att vidareutvecklas och växa.

Första tiden i arbetslivet är viktig. Redan första dagen på byrån introduceras våra nyanställda i sina verksamhetsgrupper. De involveras snabbt i konkreta arbetsuppgifter i pågående projekt med klientkontakt. 

Hela tiden finns deras faddrar och mentorer där för att stötta och vägleda.

Vi samarbetar kontinuerligt över kontors- och landsgränser, vilket innebär att du arbetar i en global miljö – även till vardags. Många av våra klienter är utlandsbaserade och en stor del av arbetet bedrivs på engelska, vilket bidrar till den internationella atmosfären. 

Genom vår internationella verksamhet och närvaro kan vi även erbjuda möjligheter för dig som vill jobba utomlands under en period - antingen på våra egna kontor i Belgien, Kina, Ryssland, USA alternativt hos någon av våra vänbyråer eller på annat företag. 

ReportageMöt några av våra jurister

Anna BryngelssonAnna Bryngelsson, biträdande jurist inom verksamhetsgrupperna Miljörätt och Fastighetsrätt.

Miljörätt är ett otroligt spännande rättsområde att arbeta med. Både lagstiftningen och rättspraxis utvecklas ständigt och eftersom i princip all miljörättslig reglering kommer från EU måste man navigera i både svensk rätt och EU-rätt.

Läs mer om Anna Bryngelsson

Aron SkogmanAron Skogman, biträdande jurist inom byråns grupp för Tvistlösning.

Arbetsuppgifterna i tvistlösningsgruppen ger stort utrymme för kreativitet. Inget ärende är det andra likt och man startar ofta med ett "vitt blad" som till slut ska fyllas med argument för att övertyga en domstol eller skiljenämnd om att din klient har rätt.

Läs mer om Aron Skogman

Erica Wiking HägerErica Wiking Häger, delägare och ord­förande i verksamhetsgruppen Corporate Sustainability and Risk Management.

När jag pluggade juridik i Uppsala i början av 1990-talet drömde jag om att arbeta för FN. Jag läste därför en fördjupningskurs i mänskliga rättigheter. Idag känns det oerhört tillfredsställande att kunna kombinera mitt engagemang för mänskliga rättigheter med affärsjuridiken.

Läs mer om Erica Wiking Häger

Henrik DockHenrik Dock, biträdande jurist inom verksamhetsgruppen Företagsöverlåtelser.

När jag läste juridik jobbade jag på kollo under ett par somrar. Känslan här på byrån är väldigt lik den som rådde där, det vill säga en oerhört stark gemenskap som uppstår genom att alla arbetar intensivt tillsammans och mot samma mål. Det är så långt från att sitta av tid som man kan komma.

Läs mer om Henrik Dock