VerksamhetsområdeFastighetsrätt

Fastighetsgruppen på Mannheimer Swartling arbetar med fastighetsbranschens transaktioner, projekt och övriga fastighetsrättsliga frågor.

Vi har erfarenhet från decennier av rådgivning till branschens aktörer. Vi har dessutom i många år haft en marknadsledande transaktionsvolym. Med ett 50-tal jurister i gruppen finns det ingen ärendetyp vi saknar erfarenhet av.

Klienter återfinns bland fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, fastighetsfonder, finansiella ägare, stat, kommun och landsting.

Som verksamhets- och branschgrupp tillhandahåller vi all legal rådgivning fastighetsklienter efterfrågar, vilket bland annat innefattar följande kompetensområden:

 • Förvärv och överlåtelser av fastighetsbolag och fastigheter
 • Aktiemarknadsfrågor
 • Skattefrågor
 • Strukturfrågor
 • Fastighetsutveckling
 • Fastighetskonsortier/Joint ventures
 • Fastighetsfinansiering och säkerheter
 • Kommersiell hyresrätt, arrenden och sale and lease back
 • Entreprenad och projekt
 • Miljörättsliga frågor
 • Fastighetsbildning, detaljplanering, bygglov och intrångsfrågor
 • Tvister med anknytning till fastigheter, entreprenader m.m.
 • Facility management
 • Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter