VerksamhetsområdeEU- och konkurrensrätt

Mannheimer Swartling var den första svenska advokatbyrå som inrättade en särskild verksamhetsgrupp för EU- och konkurrensrätt. 

Byrån rankas idag av Global Competition Review som en av de 100 ledande byråerna i världen på konkurrensrättens område. Med vår mångåriga erfarenhet kan vi erbjuda snabb och effektiv rådgivning.

Verksamheten är till största delen baserad i Stockholm och Bryssel. Genom närvaro i Bryssel har vi nära och daglig kontakt med EU:s institutioner, något som underlättar vid handläggningen av ärenden och vid löpande bevakning av utvecklingen inom rättsområdet. Vi erbjuder också rådgivning om rysk och kinesisk konkurrensrätt genom våra kontor i dessa länder.

Samtliga jurister vid Mannheimer Swartling är vana vid att arbeta tillsammans med jurister i andra länder. Engelska är ett naturligt arbetsspråk och ett antal jurister har goda kunskaper i franska och tyska.

 

Gruppens verksamhet består huvudsakligen av:

  • Fri rörlighet av varor och tjänster och allmän EU-rätt
  • EU- och konkurrensrättsliga processer – i domstol och i skiljeförfaranden
  • Statliga stödåtgärder
  • Rådgivning kring förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande marknadsställning
  • Offentlig upphandling
  • Anti-dumping och handelsrättslagstiftning
  • Rådgivning kring och handläggning av anmälningsärenden till Europeiska kommissionen och andra konkurrensmyndigheter i samband med fusioner och förvärv