VerksamhetsområdeCorporate Commercial

Mannheimer Swartlings Corporate Commercial-grupp tillhandahåller juridisk och affärsmässig rådgivning i ett brett spektrum av nationella och internationella kommersiella frågor.

Våra jurister har ett tydligt avtalsfokus och biträder våra klienter med att granska, upprätta, förhandla och förvalta kommersiella avtal samt bistå med strategisk rådgivning i våra klienters affärer. Juristerna har bred erfarenhet från ett flertal olika branscher och ett mycket starkt kommersiellt fokus.

Vår juridiska expertis omfattar bland annat nationell och internationell kontraktsrätt, köprätt, standardavtal på marknaden, branschspecifika avtal och frågor avseende olika distributionsformer (t ex agenter och återförsäljare). 

Bland de uppdrag vi regelmässigt hanterar kan nämnas:

  • Outsourcing och upphandlingar
  • Joint ventures och omstruktureringar
  • Strategiska samarbeten och industriella allianser
  • Licensierings- och royaltyavtal
  • Avtal rörande tillverkning, inköp och leverans
  • Utvecklingsprojekt
  • OEM, distributionsavtal, återförsäljaravtal och franchiseavtal