VerksamhetsområdeBank och finans

Mannheimer Swartlings Bank- och finansgrupp är djupt engagerad i utvecklingen av den svenska finansmarknaden. Tillsammans med våra klienter är vi med och tar fram nya strukturer och finansiella instrument. Vi bevakar också löpande marknads- och lagstiftningsfrågor. 

Gruppens jurister deltar aktivt i svenska och internationella branschorganisationer, som till exempel Svenska Bankföreningen. Vi har ett nära samarbete med utvalda advokatbyråer inom Norden och Baltikum. Tillsammans med dem har vi etablerat gemensamma principer för transaktioner som rör flera jurisdiktioner för att åstadkomma ett effektivt samarbete och kunna ta gemensamma uppdrag.

Vi erbjuder rådgivning inom alla typer av finansiella transaktioner och rörelsefrågor inom finansmarknaden, däribland:

  • Projektfinansiering
  • Värdepapperiseringar, säkerställda obligationer, hybridkapital, private placements och andra typer av obligationer och skuldebrev
  • Strukturerad finansiering
  • Exportfinansiering
  • Leasing, flygplans- och fartygsfinansiering och andra former av tillgångsfinansiering
  • Derivat
  • Rörelse- och tillsynsfrågor för banker och andra finansiella institutioner
  • Omstruktureringar och work-outs
  • Förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering och annan lånefinansiering