VerksamhetsområdeFörsäkring

Försäkringsgruppen erbjuder juridisk rådgivning inom i stort sett samtliga frågeställningar som berör försäkrings- och återförsäkringsbranschen.

Vi har kompetens och erfarenhet av rådgivning i såväl klienternas löpande verksamhet som i deras stora strategiska projekt.

Områden som vi regelbundet arbetar inom innefattar: produktutveckling, distributionsfrågor, återförsäkringsstrukturer, anspråk på försäkringsersättning, tvister, regulatoriska frågor (bland annat tillstånd och tillsynsärenden), omstruktureringar och transaktioner. Vi företräder ett brett spektrum av klienter inom försäkringsbranschen, såsom liv- och skadeförsäkringsbolag, återförsäkringsgivare, försäkrings- och återförsäkringsförmedlare samt andra som är yrkesverksamma på marknaden. Dessutom företräder vi regelbundet våra klienter i stora försäkringstvister och i ärenden som i övrigt berör våra klienters försäkringsskydd.

Försäkringsgruppens målsättning är att ge snabb tillgång till försäkringsrättsliga tjänster av högsta kvalitet. Vi uppnår vårt mål med engagemang för byråns kärnvärden: kvalitet, affärsfokus och laganda. Vårt starka team besitter många års erfarenhet och har stött på praktiskt taget alla typer av försäkringsrättsliga spörsmål. Vår försäkringsrättsliga kompetens och stora erfarenhet ger oss förståelse för våra klienters affärer och marknader. När så behövs, får våra försäkringsrättsspecialister stöd av framstående jurister från byråns andra verksamhetsgrupper, såsom: Arbetsrätt och pensioner, Bank och Finans, EU- och konkurrensrätt, Företagsbeskattning, Företagsöverlåtelser och Tvistlösning. Det finns ingen annan försäkringsrättslig specialistgrupp i Norden med den storlek, kvalitet och kunskap som vi erbjuder.

Medlemmarna i vår grupp författar regelbundet artiklar i försäkringsrättsligt relaterade ämnen och ombeds frekvent att tala på olika handels- och branschföreningsseminarier.