BranschFastighet

Mannheimer Swartling har norra Europas största grupp av fastighetsjurister. Teamet på 50 jurister arbetar med fastighetsbranschens transaktioner och andra fastighetsrättliga frågor.

Antalet specialiserade jurister ger oss en unik kombination av kunskap och erfarenhet, vilket kommer klienterna tillgodo i deras affärsverksamhet. Byråns fastighetsgrupp bedrivs utifrån ett tydligt branschfokus. Inom fastighetsgruppen har byrån samlat experter från alla relevanta rättsområden.

Gruppen har ett helhetsperspektiv på fastighetsbranschen och kan hantera allt från de största ärendena till rådgivning i löpande fastighetsärenden. Vår erfarenhet är att klienten i sina ärenden har många olika faktorer att ta hänsyn till, som bland annat skatte- och finansieringsfrågor, val av transaktionsstruktur samt plan- och bygglovsfrågor. Även miljö- och EU-rätt aktualiseras. Genom att utnyttja vår samlade kunskap i ett branschperspektiv erbjuds våra klienter skräddarsydda lösningar utifrån en mycket hög servicenivå. 

Fastighetsgruppens klienter återfinns bland fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, fastighetsfonder och andra finansiella ägare, stat, kommuner och landsting. Vi arbetar med både små och stora uppdrag. Vi anpassar vårt team till komplexiteten och storleken på uppdraget och låter de som är bäst lämpade göra jobbet. Genom att utnyttja den samlade erfarenheten får klienterna ut mer av sina affärer. Med kontor i flera länder och ett brett kontaktnät kan Mannheimer Swartling erbjuda juridisk rådgivning i större delen av världen.

Specialistområden

 • Förvärv och överlåtelser av fastighetsbolag och fastigheter
 • Aktiemarknadsfrågor
 • Skattefrågor
 • Strukturfrågor
 • Fastighetsutveckling
 • Fastighetskonsortier/Joint ventures
 • Fastighetsfinansiering och säkerheter
 • Kommersiell hyresrätt, arrenden och sale and lease back
 • Entreprenad och projekt
 • Miljörättsliga frågor
 • Fastighetsbildning, detaljplanering, bygglov och intrångsfrågor
 • Tvister med anknytning till fastigheter, entreprenader m.m.
 • Facility management
 • Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter