13 april 2012 - Nyheter om byrån

Nytt nummer av nyhetsbrevet Miljöaffärer

Nu finns ett nytt nummer av nyhetsbrevet Miljöaffärer tillgängligt som bland annat tar upp en av de största nyheterna inom miljörätten i EU på senare tid - framtagandet av IED om industriutsläpp.

Läs nyhetsbrevet