30 maj 2012 - Nyheter om byrån

Nytt nummer av nyhetsbrevet Arbetsrätt och pensioner

I det senaste nyhetsbrevet Arbetsrätt och pensioner behandlar vi bland annat två nya lagförslag - den reformerade mutbrottslagstiftningen och ett förtydligande beträffande arbetsgivarens ansvar för sjuklön.

Läs nyhetsbrevet