26 november 2012 - Nyheter om byrån

Nytt nummer av nyhetsbrevet Arbetsrätt och pensioner

Nu finns det senaste numret av nyhetsbrevet Arbetsrätt och pensioner tillgängligt som bland annat redogör för en rad lagförslag såsom den nya uthyrningslagen samt ändringar avseende förstärkt skydd för visstids- och vikariatsanställningar.

Läs nyhetsbrevet.