16 april 2013 - Nyheter om byrån

Nytt nummer av nyhetsbrevet Arbetsrätt och pensioner finns nu tillgängligt

I det senaste nyhetsbrevet Arbetsrätt och pensioner behandlar vi bland annat ett antal intressanta avgöranden från Arbetsdomstolen. Exempelvis undantaget i lagen om anställningsskydd för anställda i företagsledande ställning, diskriminering och missgynnade av föräldralediga, bevisbördans placering vid tillämpning av den så kallade tvåmånadersregeln samt ett intressant rättsfall avseende brott mot lagen om företagshemligheter och mot bestämmelse om konkurrensbegränsning i anställningsavtal.

Läs nyhetsbrevet.