AktuelltAktuella inblickar i vår verksamhet

Visa alla uppdrag

 • 25 november 2016
  Mannheimer Swartling utser nya partners

  Mannheimer Swartling har glädjen att meddela att Oscar Björkman Possne och Therese Strömshed har valts till partners på byrån med verkan från och med den 1 januari 2017. "Vi är mycket glada över att kunna tillkännage valet av två nya partners från våra e...

 • 20 oktober 2016
  Rapport om dataflöden – att tillåta frihandelsavtal för att stärka GDPR

  Denna rapport ger en rättslig analys av två potentiellt motstridande intresseområden; gränsöverskridande dataflöden och skydd av personuppgifter, och hur dessa båda intresseområden skulle var betjänta av att behandlas och balanseras i Transatlantiskt par...

Visa alla nyheter

 • 24 oktober 2016 Nyhetsbrev Miljöaffärer, oktober 2016
  Nyhetsbrev Miljöaffärer, oktober 2016

  I detta nummer av Miljöaffärer ger vi exempel på miljörättsliga frågor som kan uppstå i ärenden där Mannheimer Swartling biträder klienter vid förvärv och försäljning av företag och verksamheter, ärenden som ofta benämns M&A (”Mergers & Acquisitions”).

 • 20 oktober 2016 Data flows – Allowing free trade agreements to strengthen the GDPR
  Data flows – Allowing free trade agreements to strengthen the GDPR

  This report provides a legal analysis of two potentially conflicting fields of interest; cross-border data flows and protection of personal data, and how they both would be served by being addressed and balanced in the Transatlantic Trade and Investment P...

Visa alla

 • 7 juni 2016
  Effektiv tvistlösning genom evolution

  Snabbare avslut och internationellt accepterade domar. De här är några av anledningarna till att skiljeförfarande är det vanligaste sättet för att lösa affärstvister. Men eftersom internationella skiljeförfaranden baseras på best practice, snarare än neds...

 • 23 maj 2016
  Nya EU-regler stärker skyddet av personuppgifter

  Höga bötesbelopp – upp till fyra procent av den globala omsättningen – hotar företag som bryter mot EU:s nya regler om behandling av personuppgifter. "Det här är en omvälvande förändring av reglerna som omfattar alla företag inom EU, liksom företag i rest...

Visa alla