AktuelltAktuella inblickar i vår verksamhet

 • 27 april 2017
  NAI Svefa har förvärvat en majoritetsaktiepost i Värderingsdata

  i Kungsbacka AB genom förvärv av aktier från ett antal minoritetsägare och i samband med en apportemission i Värderingsdata. Värderingsdata är Sveriges bredaste leverantör av IT-tjänster för analys och värdering av den svenska fastighetsmarknaden. I sam...

 • 26 april 2017
  Capio förvärvar Globen Ögonklinik

  Capio har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Globen Ögonklinik genom moderbolaget PanSyn Sweden AB (transaktionen är villkorad av godkännande från Stockholms läns landsting). Kliniken är specialiserad inom ögonsjukvård (oftalmologi) och erbj...

Visa alla uppdrag

 • 20 april 2017
  Rapport om cybersecurity

  Denna rapport ger en översikt över cybersecurity-lagstiftningen i ett antal olika länder. Syftet med rapporten är att belysa nuvarande status i olika länder eftersom lagstiftning på området är under utveckling. Inledningsvis ges även några observationer...

 • 11 april 2017
  Mannheimer Swartlings partner André Andersson utses till hedersdoktor vid Stockholms universitet

  Till hedersdoktor i juridik vid Stockholms universitet har igår utsetts Mannheimer Swartlings partner advokat André Andersson. André Andersson är ordförande för byråns verksamhetsgrupp Bank och finans. Han är specialiserad inom detta område och arbetar...

Visa alla nyheter

 • 20 april 2017
  Cybersecurity Law Overview

  This report provides an overview of cybersecurity legislation in a number of different countries. The purpose of the report is to highlight current status in different countries as legislation in the area is being developed.

 • 6 mars 2017
  Nyhetsbrev Fasta Affärer, mars 2017

  Under 2017 kommer ett antal av fastighetsbranschens utvecklings- och marknadsfrågor att bli föremål för legal översyn och ändringsförslag.

Visa alla

 • 31 mars 2017
  Volatila spelregler för internationell handel

  Den internationella handeln med Ryssland och Iran är just nu en brännande fråga. EU:s och USA:s sanktioner mot de bägge länderna har stor betydelse för flera svenska bolag. I juli 2015 håller president Barack Obama tal till den amerikanska nationen. Tills...

 • 7 juni 2016
  Effektiv tvistlösning genom evolution

  Snabbare avslut och internationellt accepterade domar. De här är några av anledningarna till att skiljeförfarande är det vanligaste sättet för att lösa affärstvister. Men eftersom internationella skiljeförfaranden baseras på best practice, snarare än neds...

Visa alla